+

Zapisz się na szkolenie
przez ten formularz:

Szkolenie: Umów się i zdobądź klienta 25 czerwca | Start: 9:00
690,- netto

{{ error }}

Dane uczestnika szkolenia:

+

Zapisz się na darmowy fragment e-booka
“Umów się i zdobądź Klienta”

Dlaczego nikt już nie chce rozmawiać z telemarketerami? Bariery i błędy w komunikowaniu się za pomocą telefonu. Innowacyjne, sprawdzone i łatwe do zastosowania techniki. Seria licznych “case studies" z wielu różnych branż. Wiele cennych wskazówek jak dzwonić, aby być skutecznym

{{ error }}
 • {{message}}

Regulamin Regulamin szkolenia
“Umów się i zdobądź klienta”

 1. Regulamin szkoleń
  1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
  2. Przesłanie formularza on-line lub wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego faksem bądź pocztą elektroniczną stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
  4. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT.
  5. W przypadku przesłania podpisanego druku zamówienia na realizację szkolenia lub wypełnienia forumlarza on-line na podany adres e-mail zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne oraz prośba o dokonanie płatności. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 3 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny z działem szkoleń.
  6. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej.
  7. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do VOV Agencja Marketingowa.
  8. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
  9. Faktura VAT zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia oraz wysłana w oddzielnym mailu na wskazany adres e-mail (nie dotyczy sektora publicznego), w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej lub zostanie przesłana poczta tradycyjną w przypadku braku zgody na przesłanie jej w formie elektronicznej.
  10. Wpłaty należy dokonać na konto VOV Agencja marketingowa, po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. W tytule przelewu prosimy umieścić dzień, miesiąc oraz rok w którym odbyło się szkolenie. W przypadku sektora publicznego akceptujemy płatność na podstawie faktury po odbytym szkoleniu.
  11. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika z tej samej firmy, nie później jednak niż 2 dni przed terminem szkolenia.
  12. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  14. Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.
  15. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
  16. Zasady składania reklamacji:

   • reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy info@zdabadzklienta.pl, w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia
   • reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania
   • reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), kod i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie.
   • powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od VOV Agencja Marketingowa
   • reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których VOV Agencja Marketingowa ma roszczenia finansowe
  17. Państwa dane będą wykorzystane przez VOV Agencja Marketingowa wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Macie Państwo prawo do wglądu i zmiany swoich danych oraz ich usunięcia z bazy.

Szkolenie on-line gdziekolwiek jesteś

Prowadzę dedykowane szkolenia on-line w wygodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Zapewniam najwyższą jakość transmisji, dzięki czemu możesz poczuć się jakbyśmy byli w tym samym miejscu, pomimo dzielących nas kilometrów.
Jeśli czujesz potrzebę wzięcia udziału w warsztacie, a nie masz możliwości być na szkoleniu stacjonarnym, napisz do mnie lub zadzwoń :

info@zdobadzklienta.pl +48 535 552 738